Hvorfor skal du reducere pesticider?

Mange mennesker er klar over den negative indvirkning, pesticider har på vores verden. Med den voksende bevidsthed gør mange organisationer og enkeltpersoner nu en bevidst indsats for at reducere deres brug for at beskytte både os og vores planet.

De giftige virkninger af pesticider har ført til et større fokus på bæredygtige landbrugsmetoder. Det er her, der anvendes ikke-kemiske metoder til forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr. Tanken er, at disse taktikker ofte giver højere udbytter end kemiske tilgange, men med mindre skade på miljøet eller menneskers sundhed.

Pesticider var ment som en hurtig løsning, men de har haft utilsigtede sundhedsproblemer, skader på dyrelivet og miljøpåvirkninger, der fortsætter længe efter, at de er påført, fordi de fortsætter på forskellige måder afhængigt af deres kemi og hvordan økosystemet reagerer.

Pesticider anses for at være farlige for miljøet, men de bruges også i mange landbrugsaktiviteter. Forskere har fundet nye måder at reducere brugen af pesticider ved at bruge jordmikrober som pesticid.

En nylig undersøgelse har fundet, at der er betydelige beviser for, at der er opstået negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed efter brug af pesticider. I virkeligheden er disse skader værre, end de ser ud til at være ved første øjekast.

Efterhånden som videnskabsmænd lærer mere om, hvordan vores miljø fungerer, bliver pesticider ineffektive og skadelige, fordi vi ikke ved, hvordan vores biologi og økosystem arbejder sammen.

Pesticidproblemet er et væsentligt miljøproblem. Brugen af pesticider er steget enormt i de sidste par århundreder, og det har ført til fremkomsten af skadedyr som bladlus.

Brugen af kemikalier hjælper ikke på dette problem, da det medfører, at en række forskellige pesticider frigives til grundvandet, hvilket igen fører til vandforurening. For at reducere brugen af pesticider kan vi bruge økologiske landbrugsmetoder, der er afhængige af organiske materialer som kompost, bunddækkeplanter og dækafgrøder.

Ud over at reducere pesticidindtaget øger mange lande også deres indsats for at øge bevidstheden om økologiske problemer og grønne levevilkår. Den hollandske regering fremsatte et lovforslag om forbud mod ikke-nødvendige pesticider med denne lov fastsat til 2020.

Siden fracking begyndte, er kemikalier blevet brugt til at udvinde naturgas fra jorden. For at forhindre kraftige kemikalier i at forurene grundvandet og nærliggende vandkilder, har nogle få virksomheder skabt barrierer kaldet grundvandsgenopladningsområder. Disse barrierer reducerer dog kun risikoen for miljøproblemer på overfladeniveau.

Målet med denne artikel er at diskutere, hvorfor det er vigtigt at handle på et mere omfattende niveau – at reducere pesticider og i stedet fokusere på at bevare vores økosystem.

Pesticider er nu så udbredt, at de er ved at bygge sig op i vores grundvand og forurener økosystemet. Dette gælder især for pesticider, der anvendes i landbruget.

Forskere er enige om, at den bedste måde at reducere pesticider på er at reducere deres forbrug og implementere ændrede praksis for landbrugsforvaltning.

Mange lande har taget skridt til at bremse brugen af pesticider og implementere ændringer i landbrugspraksis ved at implementere programmer for reduceret pesticidbrug, såsom Californiens pesticid-incitamentsprogram.

Kun lande som Canada, Grækenland, Frankrig, Tyskland og Mexico har endnu ikke implementeret nogen programmer af denne art.

For at skabe mere bæredygtig landbrugspraksis i Nordamerika er der indført en kampagne kaldet “Pesticide-Free”, som opfordrer landmænd til at prøve kræfter med økologiske landbrugsmetoder med det mål at eliminere traditionelle kemikaliebaserede skadedyrsbekæmpelsesmetoder inden 2035.

Der er mange måder at reducere pesticidforbruget på. Det omfatter brug af økologisk dyrkede frugter og grøntsager, reduktion af kemisk gødning, skift til mindre giftige pesticider og mere.

Der er mange grunde til, at du bør genoverveje brugen af pesticider i din have. Nogle af disse årsager omfatter grundvandsforurening, økosystemforurening og mere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.