Når du vælger økologi, sparer du vores grundvand for mødet med pesticiderater

Når vi skal vælge økologi i vand, kommer det til at spare noget af vores grundvand fra pesticider. Men det vil også gøre det sværere for boligejere og bygningsejere.

Opgaven med at skabe et sundere miljø er altid interessant, fordi der er så mange måder, vi kan nå disse mål på. Den eneste store bekymring er omkostningerne ved dette mål – hvordan ser prisskiltet ud for at lave forbedringer?

Dette kan ses i Pennsylvania, hvor en ny lov er blevet vedtaget, som vil hjælpe os med at overvåge pesticider og forhindre dem i at komme ned i vores grundvand. Det betyder, at vi skal være sikre på, at der ikke er dispensationer for store enheder som f.eks. bygningsejere.

Ikke alle kemikalier er dårlige for menneskers sundhed. Mange af dem kan bruges i landbrug og skovbrug til at forbedre jordens frugtbarhed, bekæmpe skadedyr og gøre vores mad mere nærende. Men en nylig undersøgelse viste, at pesticider anvendt på afgrøder også kan udgøre en stor trussel mod grundvandskvaliteten.

Vi ved, at samfundets velfærd er afhængig af at holde vores grundvand sikkert. Når du vælger økologi, hjælper du ikke kun med at redde vores vandområder, men beskytter dig også mod vandbårne sygdomme og pesticidforgiftning, mens du på samme tid gør din mad bedre.

Pesticider bruges i landbruget over hele verden for at kontrollere væksten af skadedyrsbefolkningen og gøre afgrøderne mere nærende; nyere undersøgelser har dog vist, at mange pesticider på afgrøder ødelægger underjordiske vandkilder. For at undgå dette bør folk vælge en miljøvenlig løsning.

Mens brugen af pesticider er stigende, er der også kemikalier, der ikke bliver brugt, fordi de er for giftige. Såsom glyphosat. Mens det engang blev brugt i Monsantos Roundup til at dræbe ukrudt, er det nu forbudt på grund af dets skadelige virkninger på jorden, luften og planterne.

Der er ikke sådan noget som en perfekt løsning, når det kommer til at bekæmpe pesticider. Der vil altid være en eller anden form for pesticidbrug. Men hvis vi kan reducere vores afhængighed af pesticider og reducere din eksponering, kan vi redde vores grundvand fra disse gifte.

I takt med at pesticiders effekt på grundvand og miljø i stigende grad er blevet diskuteret, er behovet for teknologibaserede løsninger til at bekæmpe dem steget.

Pesticider er en blanding af organiske kemikalier, der bruges til at bekæmpe skadedyr, ukrudt og insekter. Organiske forbindelser indeholdende kul indeholder ofte nitrogen, som bruges som gødning. Disse pesticider kommer ned i jorden gennem afstrømning eller udvaskning fra lossepladser og forurenet jord.

Da de er så udbredte i naturen, kan de dræbe hele økosystemer og forårsage utilsigtede konsekvenser som reducerede iltniveauer i floder og brønde.

Grundvand er den ressource, der holder os i live. Det hjælper også med at filtrere vand ind i vores kroppe og holde dem sunde, mens det også tillader ilt at nå vores kroppe.

Når du vælger økologi som erhverv, sparer du vores grundvand for mødet med pesticider og andre forurenende stoffer, samtidig med at du mindsker din risiko for at få en sygdom eller eventuelle sygdomme, der følger af sådanne forurenende stoffer.

Vand er et af de mest afgørende elementer i livet. Det er ikke anderledes for vores rene kilde – grundvandet.

Men pesticider er ikke det eneste problem, når det kommer til grundvandsforurening. Der er også andre kilder, der kan forurene vores vand, såsom utætte septiktanke, kemikalier til plænepleje, processpildevand og mere.

For at undgå dette er det vigtigt, at vi vælger økologi i fremtiden, når vi skal vælge nyt hus eller ny indkørsel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.