Dyrevelfærd

Dyrevelfærd er vigtigt i økologiske landbrug. Økologiske høns, køer, svin og andre husdyr har god plads at bevæge sig på, får økologisk grovfoder og har adgang til udearealer, når årstiden tillader det.

Den økologiske landmand arbejder for at forebygge sygdomme frem for at behandle dem. Det handler om at øge dyrenes sundhed og robusthed ved at lade dem leve så naturligt som muligt uden at stresse dem.

Økologiske køer

Når du køber økologisk mælk er det din garanti for, at du drikker mælk fra køer, der kommer på græs i sommerhalvåret. Alle øko-køer er på græs i sommerhalvåret fra april til november, hvor de får masser af motion og frisk luft.

Til sammenligning kommer 16% af ikke-økologiske køer på græs, mens de resterende 84% går inde i stalden året rundt.

Kilde: Fødevarestyrelsen og Seges.

Se forskellen på økologiske og ikke-økologiske køer

Økologiske grise

En økologisk so skal bo i en hytte på en mark, når den føder sine unger. På marken kan dyrene rode i jorden og bade i mudder på naturlig grisemanér.

Grisene dier hos moren, til de er mindst syv uger gamle. Det er med til at give dem et robust immunforsvar, som beskytter dem mod sygdomme. Efter de syv uger kommer grisene typisk ind i en stald, men de har stadig adgang til udendørsarealer.

De allerfleste ikke-økologiske svin lever hele livet lukket inde i en stald, og grisene bliver taget fra deres mor, allerede når de er tre-fire uger gamle.

Lavere medicinforbrug

Antibiotikaforbruget er 14 gange højere hos ikke-økologiske fravænningsgrise end hos økologiske. Hos de ikke-økologiske søer og pattegrise i staldene er antibiotikaforbruget ni gange højere end hos de økologiske ude på markerne.

Kilder: Fødevarestyrelsen og Friland. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Se forskellen på økologiske og ikke-økologiske grise

Økologiske høns

Når du køber økologiske æg, kan du være sikker på, at hønsene har haft god plads og adgang til det fri. Økohøns skal have mulighed for at skrabe og tage støvbade, og de får økologisk foder.

Økologiske høns har desuden mindst 4 m2 udeareal pr. høne. Det samme gælder for de fritgående, der også er heldige at komme ud under åben himmel. Skrabehøns og burhøns kommer ikke ud.

Naturlig farve i dit æg

Du kan være sikker på, at blommens farve er naturlig i de økologiske æg. I produktionen er det nemlig forbudt at putte syntetiske farvestoffer i foderet til høns og andre husdyr.

Blommens farve kan variere fra meget gul til det mere blege hen over året. Farven afhænger af foderet, og det er der forskel på fra sommer til vinter.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen, Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Landbrug og Fødevarer.

Se forskellen på økologiske og ikke-økologiske høns

Økologiske kyllinger

Økologiske slagtekyllinger skal være af en langsomt voksende race, så kyllingens krop udvikler sig harmonisk. Ligesom hønsene har de godt med plads, siddepinde i stalden og kan komme ud og rode og skrabe i jorden.

Når du tilbereder en økologisk kylling, vil du opleve, at den har en anden tekstur i kødet, fordi den har fået mere motion og har en anden muskelsætning end en konventionel avlet kylling. Derfor skal den steges lidt længere ved lavere temperatur i ovnen.

Afhængig af race lever en økologisk kylling typisk mellem 63 og 81 dage, men konventionelle kyllinger bliver slagtet, når de er ca. 40 dage gamle. Da de økologiske kyllinger skal have økologisk foder, mere plads og lever længere, kan det ikke undgås, at de bliver dyrere at producere.

Se forskellen på økologiske og ikke-økologiske kyllinger

Naturlig vækst

Den økologiske landmand lader sine planter vokse i et naturligt tempo fremfor at bruge kunstgødning og sprøjtegifte.

Økologiske grøntsager indeholder gennemsnitligt mere tørstof og mindre vand pr. kg grøntsag end ikke-økologiske. Det giver mere smag. 

Mad uden rester af sprøjtegifte

I samarbejde med naturen gør den økologiske landmand sig umage for, at du og din familie kan spise rene råvarer.

Du kan være sikker på, at økologiske fødevarer ikke er sprøjtet med de sprøjtegifte, som bliver brugt til at dræbe ukrudt, skadedyr og svampesygdomme i den ikke-økologiske del af landbruget.

Ifølge Fødevarestyrelsens pesticidrapport er der i gennemsnit rester af sprøjtegifte i mere end halvdelen af de ikke-økologiske frugter og grøntsager. Ingen ved med sikkerhed, hvordan sprøjtemidler påvirker vores sundhed.

Kilde: Fødevarestyrelsens pesticidrapport.

Økologi er fri for 330 E-numre

Fødevareindustrien i EU har generelt lov til at bruge 379 forskellige tilsætningsstoffer med E-numre.

I økologisk mad er kun 49 af disse stoffer tilladt – de øvrige 330 er bandlyst. De 49 stoffer er udvundet af naturlige råvarer og tilladt i de øko-varer, hvor det er nødvendigt at bruge dem.

Eksempelvis må guargummi (E412) bruges til at give den rette konsistens i ketchup, salatdressinger og andre varer. Guargummi udvindes af planter.

Kilde: EU’s økologi-forordning (bilag 8)

Færre tilsætningsstoffer

Det er et vigtigt princip i økologisk fødevareproduktion at lave rene fødevarer med naturlig holdbarhed og farve.

Derfor er Ø-mærkede varer ikke sminket med kunstige farvestoffer og aromaer, konserverings- eller sødemidler. Reglerne for tilsætningsstoffer i økologiske varer er meget skrappere end for ikke-økologiske fødevarer.

Ren og rig natur

Naturen omkring de økologiske arealer er mere varieret og har et rigere dyreliv. Det skyldes dels, at den økologiske landmand ikke gør brug af sprøjtegifte, og at han anvender mindre gødning end den ikke-økologiske landmand.

Over 70 danske og udenlandske videnskabelige undersøgelser viser, at økologisk landbrug har en positiv effekt på naturen. Undersøgelser viser blandt andet:

  • Der er i gennemsnit 30% flere vilde plante- og dyre- arter på og omkring økologisk dyrkede arealer, sammenlignet med ikke-økologisk landbrug.
  • Jo flere år et landbrug bliver drevet økologisk, jo flere sommerfugle kommer der på markerne og i markskellene.
  • Der er flere bier på arealer, hvor der ikke bruges sprøjtegifte. Bier transporterer pollen fra blomst til blomst og sørger for, at planterne bliver befrugtet. De har derfor kæmpe betydning for naturen og landbruget, hvor planter, træer og afgrøder og dermed mennesker er helt afhængige af deres bestøvning.

Kilde: Danmarks Miljøundersøgelser, Journal of Applied Ecology, videnskab.dk m.fl.

Det rene vand

I Danmark er vi velsignet med helt rent vand i undergrunden, som vi blot kan pumpe op og sende ud som drikkevand i vores haner uden videre rensning.

Ved at vælge økologi er du med til at skåne vores fælles vand for rester af de giftstoffer, som bliver brugt på ikke-økologiske marker.

Den økologiske landmand låner vandet af naturen og leverer det rent tilbage – så vi også har rent grundvand i fremtiden.

Gift i en tredjedel af grundvandet

Sprøjtegift, der bliver brugt på jordoverfladen, kan sive ned i jorden og forurene grundvandet. Geologer har fundet spor af sprøjtegifte i cirka 36% af det danske grundvand, baseret på analyser af vand fra 617 boringer fordelt over hele landet. I 9% var grænseværdien overskredet.

Kilde: geus.dk: grundvandsovervågning.