Pesticider – vi begrænser mængden af ​​dem på markarealer

I de seneste år har debatten omkring pesticider fyldt mere og mere i vores bevidstheds- og mediebillede. Det er ikke uden grund – udviklingen i pesticidforbruget har været kraftig, og det direkte resultat heraf er uønskede konsekvenser for miljøet. I dag er der brug for, at vi skemmer en større bevidsthed omkring brugen af pesticider og tager de nødvendige skridt for at begrænse mængden af ​​dem anvendt på markarealer.

For at mindske omfanget af pesticidforurening på landbrug har forskere, myndigheder og organisationer igangsat en udvikling, som skal begrænse brugen af pesticider. Det samlede mål er både at reducere miljøpåvirkningen, som det industrielle landbrugs pesticidanvendelse medfører, samt styrke landmændenes produktivitet. Der arbejdes med alternativer som agroøkologi, såsom bedre pleje af jorden i form af fx grøn gødning, hvorved plantevækst fremmes bedre hos landmændene.

Forebyggende teknikker er en vigtig del af landbrugs produktion for at undgå skadedyr. Spildevandssystemer og lukkede systemer, som overholder internationale standarder omhandlende emner som pesticidfordampning, har længe været et indsatsområde. Flere forskellige tiltag kan bidrage til denne process – herunder øget brug af biologiske ingredienser til problemområderne som forebyggelse og pesticidmodstandsdygtighedskontrol. Endelig kan ændringer i landbruget med assisterende teknologier, såsom satellitbaserede driftsmønstre, hvorved man kun behandler de områder, der har behov for dette.

Vi står over for et enormt pres for at nedsætte risikoen ved at anvende pesticider på jordens markarealer – dette drejer sig ikke mindst om potentielle giftige virkninger på dyr og mennesker – men glædeligvis har den globale landbrugskoncern vist sig opmærksom på udfordringen og prioriterer at finde løsninger. Intet mindre end selvregulering fra branchens side er nok til at begrænse pesticidforbruget og dermed sikkerstille en acceptabel drift af produktionen.

Mange landmænd er blevet nødt til at bruge pesticider til at beskytte deres marker mod skadelige insekter og sygdomme. Det understreger vigtigheden af ​​at begrænse mængden af ​​pesticider, så vi kan holde os væk fra miljø- og helbredsrelaterede risici.

I Europa har EU strammet reglerne om brugen af pesticider med det formål at reducere deres anvendelse og hjælpe miljøet med at komme tilbage til et sundere og mere bæredygtigt miljø. Desuden arbejder flere lande sammen med forskere og landmænd for at finde naturlige løsninger for at forhindre skadedyr i landbruget.

Denne bevægelse kaldes økologisk landbrug, der foretrækker forskellige teknikker, såsom økologisk gødning, større biodiversitet i dyrkede arealer, kvik-fixering af elementer ud over andet for at forhindre nogle koproblemstillinger forbundet med pesticider som jordforurening og planteskader. Disse teknikker har vist sig at være effektive og gavnlige for miljøet.

Selvom landmænd stadig bruger pesticider, er der et behov for en mere bevidst indsats fra både regeringsmyndigheder, producenter af pesticider og forbrugere. Vi skal alle samarbejde om dette emne og efterlade den gamle tidsalders udnyttelse af kemikalier bag os for at løse frø-og insektproblemer på en miljøvenlig måde.

Er du bekymret for brugen af pesticider på markarealer? Mange er bekymrede over miljø- og sundhedsmæssige virkninger. Heldigvis begrænser vi mængden af pesticider, som bruges på markarealer.

Et forsøg for at reducere brugen af pesticider har været i gang i flere år. I 2017 trådte et nyt lovreguleringssystem i kraft, der begrænser mængden af pesticider, der bruges – lige fra landmænd til professionelle landbrug.

Ordninger er også blevet indført for at hjælpe med at reducere brugen af pesticider. I Danmark har vi Det Nationale Handlingsprogram (NHP) hjalp os med både at kortlægge eksponeringen og det samlede forbrug af pesticider på landbrugsområdet. Derudover vil NHP også hjælpe landmændene med at minimere deres forbrug af pesticider.

Vi arbejder også sammen med EU’s Herbicidhandlingsplan for at reducere risikoen for uønskede miljømæssige virkninger, som det overordnede formål er at udrydde brug af pesticider. Vi følger denne plan for bedre miljøstandarder og et mind 21stelige pesticidforbruget end tidligere niveauer.

Alt i alt gør man et stort arbejde for at minimire brugen af pesticider på markarealer – fra regulerende systemer til handlede programmer sikrer Danmark et miljøvenligt landbrugsområde og reducerer risikoen for miljø- og sundhedsrisici forbundet med pesticider.